Dacia Assistans

Assistans närhelst du behöver det
dygnet runt, alla dagar i veckan.

Dacia Assistans

Om du råkar ut för något fel på ditt DACIA-fordon och inte kan fortsätta resan, ta kontakt med DACIA Assistans.

FÖR HJÄLP I SVERIGE RING: 020-920 270
FÖR HJÄLP UTOMLANDS RING: (+46) 8 21 88 45

Programmera gärna in dessa telefonnummer i din mobiltelefon.

Om du vill ha mer detaljerad information, kontakta DACIA Assistance!

DACIA assistans gäller om ditt DACIA-fordon råkar ut för ett fel som försätter det ur körbart skick.

Ett fel som försätter fordonet ur körbart skick definieras som:
• Ett plötsligt och oförutsägbart fel som beror på fel i någon mekanisk, elektrisk eller elektronisk komponent, som resulterar i att fordonet försätts ur körbart skick och som inte beror på otillräckligt underhåll. DACIA – fordonet måste ha genomgått service enligt specifikationerna i servicehäftet.

Följande händelser omfattas också av DACIA assistance, men inte därmed förknippade sekundära skador som är följder av den ursprungliga skadan:
• Förlust av nyckel
• Förlust av bränsle
• Punktering
• Brist på bränsle

Garantins omfattning

Hjälp på plats
Om det är praktiskt möjligt och om reparationskostnaden är mindre än bogseringskostnaden utförs nödvändiga reparationer på plats.

Bogsering
Bogsering utförs av säkerhetsskäl om det inte är möjligt att reparera fordonet på plats inom rimlig tid. Om avståndet mellan platsen för stilleståndet och hemmet är mindre än 50 km, förs fordonet till din vanliga DACIA – verkstad. Om avståndet är större än 50 km eller om felet inträffar utomlands, bogseras fordonet till närmaste DACIA – verkstad.

Giltighet
1. Var DACIA Assistans gäller
DACIA assistans gäller endast om fordonet har köpts i Sverige. DACIA assistans erbjuds endast för de nya DACIAbilar som sålts av en auktoriserad DACIA-återförsäljare med undantag för paragraf 3.

DACIA assistans gäller i följande länder: 
ANDORRA – BELGIEN – BOSNIEN OCH HERCEGOVINA – BULGARIEN – DANMARK – ESTLAND – FINLAND –FRANKRIKE– ITALIEN – KROATIEN – LETTLAND – LIECHTENSTEIN – LITAUEN – LUXEMBURG – MAKEDONIEN – MONACO – NEDERLÄNDERNA – NORGE – POLEN – PORTUGAL – RUMÄNIEN – SAN MARINO– SCHWEIZ – SERBIEN-MONTENEGRO – SLOVAKIEN – SLOVENIEN – SPANIEN – STORBRITANNIEN – SVERIGE – TJECKIEN – TYSKLAND– UNGERN – ÖSTERRIKE

Du måste omedelbart rapportera felet till DACIA Assistans, samma dag som felet inträffade. Tjänster som inte utförts via DACIA assistans ersätts inte.

Assistanstjänsterna tillhandahålls uteslutande av DACIA Assistans.

2. DACIA assistans giltighetstid

DACIA assistans gäller från inköpsdagen upp till: Tre år eller begränsat till 100 000 km.

3. DACIA assistans gäller inte
• Fordon som är inblandade i tävlingar eller träning för tävlingsändamål.
• Avsiktligt lagbrott vid körning av fordonet.
• Krig eller risk för krig, revolution, uppror, strejk, terroristangrepp, radioaktivitet, jordbävning eller andra orsaker
som kan anses vara force majeure.
• Assistans som fordonsägaren eller annan person har beställt utan att först ha kontaktat eller fått tillåtelse från
DACIA assistans.
• Skadad egendom.
• Momskostnader som du eller fordonsägaren/uthyraren är ansvariga för, dvs. för nyttofordon.
• Fordon som är avställt, vilket har rapporterats till bilregistret.
• Normala reparationer och reservdelskostnader.

Innan du ringer DACIA assistans, kontrollera att du har följande uppgifter tillgängliga:
• Fordonets registreringsnummer och färg, så att fordonet enkelt kan identifieras.
• Var fordonet finns, så att det enkelt kan lokaliseras.
• Beskrivning av problemet, så att rätt återställningsprogram kan initieras för att hjälpa dig och ditt fordon.
• Ägarens namn och adress för identifiering.
• Telefon eller faxnummer där du kan nås, så att du kan få information i realtid.
• Om möjligt, fordonets VIN-nummer (chassinummer).