Renault Assistance

Få hjälp av dygnet runt,
i hela Europa, med ett enkelt telefonsamtal.

Renault Assistance

FÖR HJÄLP I SVERIGE RING: 020-250 500
FÖR HJÄLP UTOMLANDS RING: (+46) 8 411 11 27

Beställ renault Assistance: assistance.renault.se

RENAULT Z.E. ASSISTANCE, vid skador på bilar med elektrisk kraftöverföring
Sverige: 08-7314507
Utomlands: +46 8-7314507

De tjänster som ingår i Renault Assistance är tillgängliga under hela Renaultgarantins giltighetstid för:
– reparation av bilen vid vägkanten eller bärgning till närmaste Renaultverkstad.
– mobilitetslösning gör det möjligt att fortsätta resan eller betala för hotellövernattning om bilen blir kvar på verkstaden under en längre tid.

Ladda ned reparationsvillkor (.pdf)

 

TILLVERKARENS SERVICE- OCH ASSISTANSÅTAGANDE

Renault tillhandahåller service under ett år på alla servicestationer i vårt nätverk i händelse av haveri eller olycka, fram till nästa årliga servicekontroll. 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan. Åtagandet gäller för alla bilar som inte är äldre än sju år.

ASSISTANS VID PUNKTERING

Vår assistans vid punktering täcker alla skador på däcken: punkteringar, eller skador som gör däcket obrukbart och bilen oduglig att köra.
Vi utför reparationen:
– vid vägkanten eller bogserar bilen till närmaste Renault-verkstad,
– utan någon begränsning av körsträckan och med ett obegränsat antal utryckningar.

 

RENAULT ASSISTANCE LONG LIFE

För allt servicearbete som utförs i vårt nätverk åtar sig Renault att säkerställa din trygghet genom att tillhandahålla assistans under ett år, 24 timmar om dagen och sju dagar i veckan fram till nästa årliga servicekontroll. läs mer om Long Life nedan.

RENAULT ASSISTANCE LONG LIFE (PERSONBILAR)

Förläng din trygghet

Under en Renaults första fem år ger Renault Assistance en hjälpande hand på vägen, utan att det kostar något extra. För att även ägare till bilar som är lite äldre ska få samma trygghet erbjuder vi nu samma service till bilar som är mellan 61 och 120 månader (10 år). Denna service kan du antingen köpa till eller så kan du få den utan extra kostnad under ett år efter det att du ha utfört en Renault fullservice hos din Renault-verkstad.

Vi kallar denna tjänst för lite äldre bilar för Renault Assistance Long Life, innehållet är dock detsamma som Renault Assistance

Läs mer om Renault Assistance Long Life
Läs  fullständiga villkor >>

FÖR HJÄLP I SVERIGE RING: 020-250 500
FÖR HJÄLP UTOMLANDS RING: (+46) 8 411 11 27

Beställ renault Assistance: assistance.renault.se

RENAULT Z.E. ASSISTANCE, vid skador på bilar med elektrisk kraftöverföring
Sverige: 08-7314507
Utomlands: +46 8-7314507

Programmera gärna in dessa telefonnummer i din mobiltelefon.

ASSISTANS VID TEKNISKT HAVERI

Med Assistans vid tekniskt haveri tar vårt team hand om allting i händelse av ett mekaniskt, elektriskt eller elektroniskt fel som omfattas av tillverkargarantin. Ta del av tjänster från Renault Assistance utan lägsta gräns för körsträcka och med obegränsat antal utryckningar.
Efter garantiperioden erbjuds assistanstjänster för din bil mot en kostnad.

OLYCKSASSISTANS

Olycksassistans innebär att Renault Assistance hjälper dig:
– vid alla slags olyckor som gör att din Renault inte går att köra,
– utan någon utan lägsta gräns för körsträcka och med obegränsade utryckningar,
– oavsett vilken Renaultmodell du har.

ASSISTANS VID FÖRLUST AV NYCKEL

Vår nyckelassistans löser alla problem som kan uppstå i samband med användning av nyckel eller nyckelkort.

Vi tillhandahåller assistans:
– om en nyckel eller ett nyckelkort stjäls, försvinner eller inte fungerar,
– utan någon begränsning av körsträckan och med ett obegränsat antal utryckningar.

ASSISTANS VID ANVÄNDNING AV FEL BRÄNSLE

Om du använt fel bränsle erbjuder vi assistans via Renault Assistance oavsett Renaultmodell:
– för alla bränslefel eller motorhaverier,
– utan någon begränsning av körsträckan och med ett obegränsat antal utryckningar.

RÄDDNINGSKOD

Vid en allvarlig olycka är varje sekund viktig. Räddningskoden är en QR-kod som ska fästas på vindrutan och bakrutan. Den ger räddningstjänsten all teknisk information de behöver för att ta itu med din bil snabbt. Endast räddningstjänsten kan avkoda den