Kvalitet – Bilkompaniet Gävleborg AB

Bilkompaniet
bekymmersfritt och ekonomiskt

Kvalitetspolicy Bilkompaniet

Vår verksamhet skall präglas av ett medvetet och organiserat kvalitetsarbete.
Vårt uppdrag till kunderna är att vara en kunddriven ledande försäljnings- och servicekedja som erbjuder konsumenter och företag ett bekymmersfritt och ekonomiskt bilinnehav.
Målet för vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder vilket uppnås genom att vi levererar varor och tjänster med hög kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. För oss innebär kundfokus att förstå och tillfredsställa kunders behov samt att överträffa deras förväntningar.

 

Vi strävar efter att:

  • som kvalitetscertifierade och ackrediterat kontrollorgan uppfylla kraven i tillhörande svenska standarder ISO 9001:2015.
  • ha ett konsekvent arbetssätt genom hela organisationen.
  • kontinuerligt arbeta för att uppfylla kvalitetsmål och andra krav från våra intressenter.
  • ständigt förbättra våra processer, vår distribution av produkterna och våra tjänster, samt även ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem.
  • fortlöpande följa upp hur nöjda våra kunder är med våra produkter, våra utförda tjänster och vår tillgänglighet.