Visselblåsarfunktion

Information angående visselblåsartjänsten

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till visselblåsargruppen som består av Bilkompaniet Dalarnas vd och ekonomichef samt regiondirektör Bergslagen som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.

Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare;

https://whistle.qnister.com/Bilkompaniet/sv-SE

Anställda på Bilkompaniet:
Använd inte företagets dator eller nätverk.

 

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING VISSELBLÅSNINGSFUNKTION